Principalele servicii

Administrarea imobilelor este diferită de la o locație la alta, iar noi pentru a optimiza activitatea noastră am creat mai multe tipuri de servicii. Administrarea completă a unui imobil prespune construirea unui pachet, dar pentru că există și asociații care se gospodăresc singure noi venim în sprijinul acestora doar cu activitățile esențiale.

Administrare financiar contabilă

Este serviciul de bază în administrarea Asociațiilor de Proprietari, astfel noi ne ocupăm de toate formalitățile.

 • întocmirea listelor de plată și a registrelor conform reglementărilor legale;
 • efectuarea formalităților pentru contractarea unor furnizori noi;
 • calcularea și propunerea bugetului anual de venituri și cheltuieli;
 • somarea restanțierilor pentru neplata cotelor de întreținere;
 • pregătirea dosarelor pentru acționarea în instanță a restanțierilor;
 • menținerea relației cu furnizorii și preluarea și achitarea facturilor;

Servicii de casierie

Se adresează persoanelor ce doresc achitarea cotelor de întreținere în cadrul imobilului.

 • organizarea activității de casierie;
 • încasarea cotelor de întreținere;
 • emiterea de chitanțe cu operare imediată în numele Asociației;
 • procurarea consumabilelor necesare activității de casierie fără costuri suplimentare pentru Asociației;
 • Depunerea încasărilor în contul bancar al Asociației în 24 de ore;

Administrare tehnică

Ne ocupăm de mentenanța și îmbunătățirea instalațiilor din imobil prin verificări periodice și intervenții prompte.

 • efectuarea unei vizite periodice a spațiilor comune pentru o bună întreținere și completarea unui proces verbal de inspecție;
 • asigurarea asistenței 24/7;
 • înștiințarea comitetului executiv privind neregulile și propunerea lucrărilor de reparații;
 • supravegherea și organizarea lucrărilor din cadrul imobilului;
 • prezentarea ofertelor pentru lucrările necesare;
 • citirea contoarelor accesibile pe părțile comune și transmiterea indecșilor către furnizori, nu include citirea apometrelor din apartamente;

Servicii de secretariat

Am conceput acest serviciu pentru imobilele în care Președintele și Comitetul Executiv au nevoie de sprijin pentru întocmirea documentelor ce intră în atribuțiile acestora.

 • prezența unui reprezentant la ședintele Comitetului Executiv și redactarea procesului verbal;
 • redactarea afișelor de informare a proprietarilor, a notificărilor și solicitărilor către terți;
 • întocmirea și completarea registrului de intrări ieșiri;
 • gestionarea modului de îndeplinire a obligațiilor ce revin Asociației de Proprietari în raport cu autoritățile publice;

Depunerea declarațiilor fiscale

Acest serviciu se adresează Asociațiilor de Proprietari ce au angajați (președinte, cenzor, femeie de serviciu, gospodar). Noi ne ocupăm de menținerea relației cu organele fiscale.

 • efectuarea formalităților de angajare a personalului;
 • depunerea declarațiilor fiscale online;
 • menținerea relației cu ANAF și ITM;

Înființare Asociație de Proprietari

Pentru că începuturile sunt grele, pentru imobilele noi putem sprijini procesul de înființare al Asociației de Proprietari și să ajutăm la organizarea lucrurilor inițiale.

 • întocmirea documentelor necesare pentru a dobândi personalitate juridică;
 • depunerea și ridicarea documentelor la judecătorie și ANAF;
 • procurarea documentelor ce lipsesc de la dosarul de înființare;
 • creditarea cheltuielilor ocazionate de înființarea Asociației (extras de carte funciară colectivă, taxe judiciare);

Servicii suplimentare

Pentru că nevoile Asociațiilor de Propreitari sunt diferite ne-am gândit să venim în sprijinul Asociațiilor de Proprietari pentru activități particulare ce necesită un consum mare de energie.

Organizarea Adunărilor Generale
Întocmirea documentelor necesare pentru Adunările Generale (tabel convocator, convocatoare, proces verbal, tabel de prezență, scrisori recomandate);
Actualizarea documentelor
Întocmirea și actualizarea documentelor Asociației de Proprietari (statut, acord de asociere, regulament de ordine interioară);