I. Contextul prelucrării

MCM Administrare Imobile SRL, cu sediul în Șos. Olteniței, Nr. 396A, Bloc 1, Scara C, Ap. 7, Sector 4, București, identificată prin CUI: 44248963 și înregistrată în Registrul Comerțului cu numărul J40/8302/2021,  telefon: 0743 474 982, e-mail: office@mcmgrup.ro, website: www.mcmgrup.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale în vigoare.

II. Definiții

1. Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2. Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

3. Sistem de evidență a datelor înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice.

4. Operator înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

5. Persoană împuternicită de operator înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

6. Consimțământul persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

7. Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

8. Scopul prelucrării reprezintă un obiectiv sau mai multe care trebuie să fie determinat, explicit și legitim, iar odată stabilit, datele nu pot fi prelucrate ulterior în alt scop incompatibil cu scopul inițial.

9. Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

10. Cookie-urile sunt bucăți de fișiere text, ce conțin identificatori unici, care sunt trimise se serverele web către browserle web și care pot fi trimise înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină a serverului. Cookie-urile pot fi folosite de serverele web pentru a identifica și pentru a urmări utilizatorii în timp ce navighează pe diferite pagini ale unui website și pentru a identifica utilizatorii care revin pe website.

 II. Scopurile și baza legală a prelucrărilor

Prelucrările de date efectuate de MCM Administrare Imobile sunt în conformitate cu:

1. Regulamentul (UE) 679/2016 – Regulamentul general privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora;

 2. Legea 190/2018 – privind măsurile de pune în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016;

3. Legea 196/2018 – privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

MCM Administrare Imobile SRL prelucrează datele cu caracter personal în calitate de operator pentru următoarele scopuri.

a) calcularea cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și afișarea cuantumurilor la avizier conform contractului de prestări servicii asumat;

b) comunicarea informațiilor organizatorice (decizii, lucrări de reparații, informări privind activitatea Asociației de Proprietari) și cuantumul de plată prin intermediul mijloacelor electronice (platforme online, e-mail, sms, apel telefonic) conform contractului de prestări servicii asumat;

c) emiterea de oferte pentru serviciile de administrare imobile conform solicitărilor primite prin intermediul website-ului cu adresa www.mcmgrup.ro sau primite pe adresa de e-mail office@mcmgrup.ro;

d) emiterea de oferte pentru solicitările primite de la parteneri conform acordurilor semnate;

e) îmbunătățirea website-ului cu adresa www.mcmgrup.ro și experiența privind serviciile oferite;

III. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

MCM Administrare Imobile SRL prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, articolul 6. Datele prelucrate nu au caracter special, astfel prelucrarea se face în baza următoarelor condiții:

a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

În acest sens, MCM Administrare Imobile procesează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează, atât ca persoană vizată, cât și ca operatori de date cu caracter personal, ținând cont de timpul indicat și de scopurile impuse de utilizatori. De asemenea, MCM Administrare Imobile prelucrează date cu caracter personal puse la dispoziție de clienți în baza contractelor dintre părți. Aceste date sunt prelucrate prin intermediul platformelor online de contabilitate și reglementate prin contracte și acorduri de parteneriat pentru a evita dezvăluirea accidentală.

Vă asigurăm că datele utilizatorilor sunt în siguranță și rămân proprietatea utilizatorilor care le-au furnizat.

Datele cu caracter personal prelucrare includ: nume și prenume, adresă, numărul de telefon, adresă de e-mail, detalii privind comenzile transmise către MCM Administrare Imobile.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pe perioada necesară pentru a atinge scopul prelucrării sau termenelor contractuale stabilite.

Pentru asigurarea faptului că nu există dezvăluiri accidentale, datele prelucrare sunt înregistrare în sistemul de evidență al datelor.

IV. Drepturile persoanelor vizate

Potrivit RGPD persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au următoarele drepturi:

a) dreptul la informare;

b) dreptul de acces al persoanei vizate;

c) dreptul la rectificare;

d) dreptul la ștergerea datelor;

e) dreptul la restricționarea prelucrării;

f) dreptul la portabilitatea datelor;

g) dreptul al opoziție;

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

 i) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Pentru manifestarea dreptului său, persoana vizată trebuie să facă o solicitare scrisă către operator, MCM Administrare Imobile SRL. Termenul de răspuns este 30 zile, termen ce se poate prelungii până la 90 de zile, doar cu un răspuns către persoana vizată în care se prezintă motivele întârzieri și posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere, precum și instanța de a se adresa instanței de judecată.

V. Cookies

Site-ul www.mcmgrup.ro folosește cookie-uri pentru a îmbunătății ofertele noastre prezente pe site.

Cookie-urile facilitează navigarea dumneavoastră și oferă conexiuni securizate. Cookie-urile  pot fi cookie-uri „persistente” sau „de sesiune”.

Un cookie persistent constă într-un fișier text trimis de către un server web la browser web, care va fi stocat de către browser-ul web ți va rămâne valabil până la data expirării sale (cu excepția cazului în care este șters de către utilizator înaintea de data expirării).

Un cookie de sesiune constă într-un fișier text trimis de  către un server web la browser web și care va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, când browser-ul este închis.

 MCM Administrare folosește cookie-uri de sesiune și persistente pe website-ul www.mcmgrup.ro. Cookie-urile nu conțin nici o informație care să vă identifice personal, dar informațiile personale pe care noi le stocăm despre dumneavoastră pot fi legate de către noi, la informațiile stocate și obținute de la cookie-uri. MCM Administrare Imobile poate utiliza informațiile pe care le obține de la utilizarea de către dumneavoastră a cooki-urilor noastre pentru următoarele scopuri:

            a) pentru a îmbunătăți gradul de utilizabilitate a site-ului;

            b) pentru a analiza utilizarea site-ului nostru;

            c) în administrarea acestui website, www.mcmgrup.ro

De asemenea, cookie-urile stocate pot fi trimise către terțe părți, deoarece MCM Administrare Imobile utilizează Google Analytics pentru a analiza utilizarea site-ului. Acestea permit generarea de statistici și informații despre website prin utilizarea de cookie-uri, care sunt stocate pe calculatorul utilizatorului. Informațiile generate referitoare la site-ul  www.mcmgrup.ro sunt folosite pentru a crea rapoarte cu privire la utilizarea site-ului. Terțe părți pot stoca aceste informații. Politicile de confidențialitate ale acestor companii sunt disponibile pe website-uri proprii.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni/pagini impracticabile sau dificil de folosit.

 Pentru mai multe informații despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org.

 VI. Întrebări

 Pentru orice întrebări sau nelămuriri nu ezitați să ne scrieți un mesaj folosind adresa de e-mail.

 Vă mulțumim,

 Echipa MCM Administrare Imobile.