Înființarea unei asociații de proprietari

Ce este asociația de proprietari?

LEGEA 196/2018 – privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

„Art. 11 (1) Asociația de proprietari este forma juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, înființată în condițiile prezentei legi, care are ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.”

Suntem obligați să înființăm asociația de proprietari?

LEGEA 196/2018 – privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

„Art. 11 (2) Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestiunea proprietății comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau reprezentanților acestora, după caz.”

Cum facem?

Cu puțină răbdare și cu implicare din partea vecinilor putem înființa Asociația de Proprietari, și ce este cel mai important, la un cost minim. Prin acest articol ne-am propus să expunem pas cu pas procedura de înființare.

Să trecem la treabă!

 1. Primul pas este ca cel puțin jumătate plus unul din proprietari să-și dorească înființarea Asociației de Proprietari, deoarece va fi nevoie de acordul scris al acestora. Spunem proprietari pentru că există posibilitatea ca un proprietar să aibă mai multe proprietăți, astfel numărul necesar poate fi mai mic, decât numărul imobilelor.
 2. Pasul doi este reprezentat de convocarea Adunării Generale de Constituire ce presupune următoarele activități:
  • stabilirea datei, aceasta se anunță cu cel puțin 10 zile înainte printr-un convocator afișat la loc vizibil, în care se specifică ordinea de zi și data afișării;
  • semnarea unui tabel convocator prin care proprietarii din condominiu au fost informați de convocare;
  • pregătirea statutului, acordului de asociere și anexa acordului de asociere care vor fi completate și aprobate în cadrul Adunării Generale de Constituire.
 3. Pasul trei presupune susținerea Adunării Generale de Constituire în care:
  • se întocmește procesul verbal al ședinței ce cuprinde:
   • denumirea asociației de proprietari și aprobarea constituirii;
   • aprobarea statutului și acordului de asociere;
   • alegerea unui comitet executiv și a unui președinte;
    1. anterior numirii sau în maxim 5 zile de la data Adunării Generale persoanele alese trebuie să prezinte cazierul judiciar;
   • alegerea unui administrator;
    1. anterior numirii sau în maxim 5 zile de la data Adunării Generale persoanele alese trebuie să prezinte cazierul judiciar;
    2. persoana care va fi aleasă în funcția de adminsitrator trebuie să dețină atestat și să dețină asigurare de răspundere civilă;
   • alegerea unui cenzor;
    1. anterior numirii sau în maxim 5 zile de la data Adunării Generale persoanele alese trebuie să prezinte cazierul judiciar;
    2. cenzorul poate fi un proprietar persoană fizică ce deține studii medii economice sau în domeniul juridic sau persoană juridică cu domeniul de activitate contabilitate sau audit financiar;
   • prezentarea obligațiilor și drepturilor proprietarilor;
   • aprobarea costurilor de înființare;
  • suplimentar față de procesul verbal se întocmește un tabel de prezență al proprietarilor care va fi semnat de toți cei prezenți;
  • în cazul în care există persoane care nu au ajuns la Adunarea Generală de Constituire, acestea își pot da acordul în maxim 30 de zile.

NOTĂ! Documentele de mai sus se întocmesc în dublu exemplar.

Avem documentele Asociației de Proprietari, ce facem cu ele?

O dată pregătite documentele de înființare ale asociației acestea se îndosariază și se depun la judecătoria de care aparține condominiul.

Suplimentar față de documentele menționate, în funcție de judecătorie, se depun și următoarele documente:

 • cartea funciară a unui apartament sau cartea funciară colectivă a condominiului (se poate obține online de pe site-ul www.ancpi.ro);
 • taxa de timbru în valoare de 20 de lei (se poate achita la orice oficiu poștal prin mandat, datele de plată fiind prezente pe site-ul judecătoriei);
 • cererea privind înființarea Asociației;
 • împuternicire, dacă dosarul nu este depus de președinte;
 • dosarul poate fi trimis și prin poștă;
 • la judecătorie se depune un singur exemplar;

În 4-5 zile de la trimiterea dosarului, se verifică pe portalul judecătoriei, folosind funcția de căutare după denumire. Tot în portal vom afla data în care va fi judecat dosarul, acesta judecându-se în lipsă, și rezultatul ședinței.

Ce facem după ce a fost admisă cererea?

După ce a fost admisă cererea așteptăm să vină prin poștă comunicarea deciziei. Decizia devine definitivă în 5 zile de la primirea comunicării.

După cele 5 zile persoana împuternicită sau președintele Asociației de Proprietari merge la judecătorie pentru a ridica încheierea definitivă, cu următoarele documente:

 • taxa de timbru de 5 lei/exemplar pentru închiere;
 • taxa de timbru de 1 lei/exemplar pentru certificatul de grefă sau extras din registrul Asociațiilor de Proprietari (în prezent doar judecătoria sectorului 3 emite acest extras, celelalte eliberează certificat de grefă);
 • cerere pentru fiecare document;
 • taxele se pot plăti la orice oficiu poștal prin mandat și pot fi achitate împreună;

Cum intrăm în posesia CIF-ului?

După ce am terminat cu judecătoria și am obținut încheierea definitivă pentru ca procesul să fie complet trebuie să mergem la obținem Certificatul de înregistrare fiscală (CIF).

Documentele necesare pentru eliberarea CIF-ului sunt:

 • o copie a dosarului depus la judecătorie;
 • declarația 010, completată în două exemplare;

Aceste documente se depun la ANAF-ul de care aparține asociația și se eliberează în 7-10 zile.

După ce am obținut și CIF-ul înființarea este completă și putem începe contractarea furnizorilor.

Concluzii

Procesul de înființare nu este unul dificil, dar este consumator de timp pentru cel care întocmește documentele și le depune. În medie înființarea unei Asociații de Proprietari durează între 2 și 3 luni, în funcție de cum se judecă dosarul. Perioada nu este una mică, dar cu răbdare procesul poate fi o reușită.

Notă

Dacă aveți nevoie de sprijin sau îndrumare nu ezitați să ne contactați. De asemenea, echipa MCM Administrare Imobile vă poate ajuta, atât cu modele ale documentelor, cât și cu procesul de înființare.